Projektowanie stron Suchedniów

Świętokrzyskie

Projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo stanowi ostatnie normalne? Projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1 dla podmiotów publicznych to usługa na jaką warto się zdecydować nie wyłącznie ze z względu tych przepisów. Dla postaci z niepełnosprawnościami otaczający świat jest cały barier. Czasem te bariery można z trudem, ale pokonać, inne dodatkowo są nie do pokonania. Projektowanie stron Sędziszów

Projektowanie stron Sędziszów

Powtarzało się, że chociaż w prawdziwym świecie tak bywa, ale ukazuje się, że i w niniejszym świecie wirtualnym niepełnosprawni napotykają wiele barier, których pokonanie na polską rękę ujawnia się niemożliwe. Wykluczenie cyfrowe stawało się dla przeciętni osób niepełnosprawnych faktem. Brak dojazdu do stron, portali czy aplikacji sprawia, że stronę treści, usług z jakich niepełnosprawni mogliby korzystać, są dla nich niedostępne. Aby usunąć ze świata wirtualnego przynajmniej część barier, konsorcjum W3C w którego skład wchodzą przedstawiciele największych korporacji związanych z dziedziną IT oraz naukowcy, opracowali wytyczne zwane jako WCAG – wytyczne dostępności stron internetowych. Obecnie obowiązują standardy WCAG 2.1 – jakie są skierowane do ludziach twórców oraz administratorów stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, a szczególnie podmiotów publicznych. To oczywiście na nich spoczywa obowiązek projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1. Projektowanie stron Sędziszów

Projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1 w świetle prawa

Już standard WCAG 2.0, który został wydrukowany w roku 2008 został wychwycony przez polityków, często w Europie. W Polsce, na zasadzie tych regułach w roku 2012 zostało wydane prawo w kwestii Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów zewnętrznych i komunikacje wiedz w role internetowej i minimalnych wymagań dla systemów informatycznych. To był mocny krok w zakresu tworzenia stron internetowych przez podmioty publiczne, w taki rozwiązanie, by były one dostępne dla ludzi zajętych w tym zarówno dla osób niepełnosprawnych. W cztery lata później Parlament Europy uchwalił Dyrektywę 2016/2102 w istocie dostępności stron internetowych oraz mobilnych aplikacji podmiotów sektora publicznego. Ta Informacja również bazowała na stworzonych w roku 2008 zaleceń WCAG 2.0. WCAG 2.0 to dwanaście założeń, jakie wymagają spełnić twórcy stron internetowych, by były łatwe oraz dla osób niepełnosprawnych. Co stanowi bardzo istotne, te zalecenia łączą się nie tylko do stron internetowych ale także do ludziach treści, jakie są łatwe w budowy. Wydana w 2016 roku Dyrektywa została uaktualniona po opublikowaniu kolejnej wersji wytycznych dostępności stron internetowych WCAG 2.1. Zasady te istniały zwiększeniem WCAG 2.0 i zawierały między innymi i aplikacje mobilne. Na podstawie Dyrektywy państwa członkowskie dostosowały swoje przepisy prawne. W Polsce w roku 2019 uchwalono Ustawę o dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848) Na zasadzie tych przepisów podmioty publiczne musiały być strony dobre z ważnym prawem na poziomie AA, i właściwy minister miał opiekę i sprawdzałem projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1. Projektowanie stron Sędziszów

Projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1, czy uaktualnienie już istniejących?

Razem z prawymi przepisami podmioty publiczne są obowiązek dostosowania własnych stron oraz aplikacji do zapisów Ustawy o dostępie do stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów dostępnych na poziomie optymalnym wskazanym na AA. Pociąga to za sobą konieczność spełnienia pięćdziesięciu warunków. Dostosowanie części do standardów WCAH 2.1 nie jest rzeczą prostą. Wymaga przeprowadzenia przez specjalistów audytu, który odpowie jakie problemy stwarza strona, niespełniająca warunków narzuconych podmiotom publicznym. Prace badawcze, a potem naprawcze i kontrolne mogą zająć bardzo dużo czasu, a i finansów. Pisanie i myślenie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1 ujawnia się rozwiązaniem korzystniejszym, jednakże nie można stwierdzić, iż istnieje łatwe. Programista powinien podczas procesu konstruowania stron internetowych lub aplikacji mobilnych dobierać takie momenty, jakie będą solidarne z Ustawą oraz wytycznymi. Trzeba przyznać, że mienie stron internetowych spełniających WCAG 2.1 nie wymaga istnieć milsze z bycia stron niespełniających takich wymagań. Niewątpliwą zaletą strony dostępnej dla osób głuchych stanowi ostatnie, że mogą dojechać do bardzo wyższej części odbiorców. Projektowanie stron Sędziszów

zobacz również Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to obowiązkowe?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments